Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г.

Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г.

Решение № 773

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Придобиване в собственост на недвижим имот

продължава>

Решение № 775

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона

продължава>

Решение № 777

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Промишлена зона „Дълга лъка” на гр. Велико Търново и в с. Ветринци.

продължава>

Решение № 774

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 година  

продължава>

Решение № 776

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти , находящи се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона

продължава>

Решение № 778

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

продължава>