Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г.

Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г.

Решение № 797

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (797_priloj1.pdf)797_priloj1.pdf[Приложение №1]134 Kb
Изтегляне на файла (797_priloj2.pdf)797_priloj2.pdf[Приложение №2]66 Kb

продължава>

Решение № 799

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по разходната част на бюджета на Община Велико Търново за 2013 г.

продължава>

Решение № 801

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот, представляващ: три помещения от I – во ниво и цялото II-ро ниво от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов” № 4 на Сдружение „SOS Детски селища България”.

продължава>

Решение № 798

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Финансиране на спортен клуб

продължава>

Решение № 800

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Да не изоставим нито едно дете”, Компонент 2 – Разкриване на социални услуги в общността, чрез поемане на ангажимент за създаване на социалната услуга, предоставена в общността – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, изведени от специализирани институции за деца с увреждания.

продължава>

Решение № 802

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” I за деца и младежи с увреждания гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, считано от 01.11.2014 г., с капацитет – 14 потребители.

продължава>