Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 54 от 11.10.2013 г.

Решения по протокол № 54 от 11.10.2013 г.

Решение № 883

Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общински съвет,

проведено на 11.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”

продължава>

Решение № 885

Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общински съвет,

проведено на 11.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в с. Арбанаси - собственост на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 884

Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общински съвет,

проведено на 11.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 887 по Протокол № 50 от заседание на Общински съвет Велико Търново, проведено на 23.03.2006г.

продължава>