Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г.

Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г.

Решение № 919

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Велико Търново в областна комисия за изработване на областна здравна карта

продължава>

Решение № 921

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.06.2013 – 30.09.2013 година

продължава>

Решение № 920

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Доклад от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново

продължава>

Решение № 922

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.07.2013 – 30.09.2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (922_prilojenie1.pdf)922_prilojenie1.pdf[Приложение]25 Kb

продължава>