Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г.

Решения по протокол № 56 от 31.10.2013 г.

Решение № 895

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на правила за определяне на „Спортист на годината“ в Община Велико Търново

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (895_kriterii.pdf)895_kriterii.pdf[Приложение]95 Kb

продължава>

Решение № 897

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти , находящи се в селата Дичин, Русаля и Никюп

продължава>

Решение № 899

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи:„ Застроен УПИ ХІ - „за фурна” в кв. 26 по плана на с. Пчелище, заедно със сграда (бивша фурна) и „ Дворно място в УПИ І от кв.48 по плана на с..Никюп, заедно със сграда (бивша баня).

продължава>

Решение № 896

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл.16 д от Наредба №           № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси за прилагане на спешна мярка по реда на чл.5,пар.5 от Регламент (ЕО) № 13/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. за линии Пловдив-В.Търново № 4101;В.Търново-Плевен № 4201 и Велико Търново-Стара Загора № 4201,част от републиканска транспортна схема

продължава>

Решение № 898

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти , находящи се в Западна промишлена зона и кв.”Чолаковци” , гр. В. Търново

продължава>

Решение № 900

Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси , заедно с построени в този имот сгради ” - собственост на Община В. Търново.

продължава>