Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 58 от 05.12.2013 г.

Решения по протокол № 58 от 05.12.2013 г.

Решение № 949

Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общински съвет,

проведено на 05.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 452/29.11.2012 г. във връзка с проектно предложение № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Приоритетно ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”

продължава>

Решение № 950

Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общински съвет,

проведено на 05.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”

продължава>