Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г.

Решения по протокол № 59 от 19.12.2013 г.

Решение № 951

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на комисията за провеждане на избор на заместник – председател на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 953

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси приет от XLII Народно събрание на 7 ноември 2013г.

продължава>

Решение № 955

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси приет от XLII Народно събрание на 7 ноември 2013г.

продължава>

Решение № 952

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: : Избор на Заместник-председател на Великотърновски общински съвет.

продължава>

Решение № 954

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси приет от XLII Народно събрание на 7 ноември 2013г.

продължава>

Решение № 956

Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.12.2013 година

 

ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси приет от XLII Народно събрание на 7 ноември 2013г.

продължава>