Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г.

Решения по протокол № 60 от 30.01.2014 г.

Решение № 976

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за IІ-то полугодие на 2013г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

продължава>

Решение № 978

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново

продължава>

Решение № 980

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

продължава>

Решение № 977

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (977_programa_OS.pdf)977_programa_OS.pdf[Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.]174 Kb

продължава>

Решение № 979

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_3_budjet.pdf)naredba_3_budjet.pdf[Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново]169 Kb

продължава>

Решение № 981

Препис-извлечение от Протокол № 60

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.01.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта – 2014 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.

продължава>