Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г.

Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г.

Решение № 1011

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление 2011-2015г., за 2013 година

продължава>

Решение № 1013

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: : Издаване на запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 145 от 12.12.2012 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. за проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново", сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

продължава>

Решение № 1015

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищeн имот ,

находящ се в с. Арбанаси , община В. Търново

продължава>

Решение № 1012

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

продължава>

Решение № 1014

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1014-otchet_obap_2013.pdf)1014-otchet_obap_2013.pdf[Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2013 година]237 Kb

продължава>

Решение № 1016

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в кв.”Картала” , гр. В. Търново

продължава>