Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г.

Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г.

Решение № 1079

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

  

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1081

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1083

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1080

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: : Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1082

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1084

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново

продължава>