Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 66 от 21.05.2014 г.

Решения по протокол № 66 от 21.05.2014 г.

Решение № 1127

Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение

продължава>

Решение № 1129

Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.05.2014г.

продължава>

Решение № 1128

Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”

продължава>

Решение № 1130

Препис-извлечение от Протокол № 66

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в графика на заседанията на Великотърновски общински съвет за месец май

продължава>