Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решение № 1172

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Сключване на споразумение за доброволно плащане, във връзка със задължения по изпълнителен лист от 06.06.2012г. по ч. гр. дело № 2302/2012г. по описа на ВТРС

продължава>

Решение № 1174

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Предприемане на действия по прекратяване на съществуваща съсобственост по отношение на недвижими имоти съсобствени между Община Велико Търново и потребителни кооперации

продължава>

Решение № 1176

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, представляващ магазин (бивш шах клуб), с административен адрес гр.Велико Търново, ул.”България”№ 35 - собственост на Община В. Търново

продължава>

Решение № 1173

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, находящ се в Западна промишлена зона - собственост на Община В. Търново

продължава>

Решение № 1175

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

продължава>

Решение № 1177

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

продължава>