Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решение № 1184

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 18.07.2014 г.

продължава>

Решение № 1186

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за ІI-ро полугодие на 2014 година

продължава>

Решение № 1185

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Доклад от общо събрание на акционерите на „МОБАЛ Д-Р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, проведено на 22.05.2014 г.

продължава>