Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решения по протокол № 68 от 26.06.2014 г.

Решение № 1166

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете

продължава>

Решение № 1168

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на „Правилата и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново“

продължава>

Решение № 1170

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проекти по Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

продължава>

Решение № 1167

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Принципно съгласие за предоставяне право на ползване

продължава>

Решение № 1169

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”

продължава>

Решение № 1171

Препис-извлечение от Протокол № 68

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.06.2014 година

 

ОТНОСНО: Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново, ЕИК 814191534

продължава>