Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г.

Решения по протокол № 71 от 25.09.2014 г.

Решение № 1242

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2014г.

продължава>

Решение № 1244

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1244-invest_prog.pdf)1244-invest_prog.pdf[Приложение № 1]114 Kb

продължава>

Решение № 1246

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл.22з ал.1 от ЗНИ

продължава>

Решение № 1243

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

продължава>

Решение № 1245

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

продължава>

Решение № 1247

Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.09.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново

продължава>