Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г.

Решения по протокол № 72 от 30.10.2014 г.

Решение № 1276

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>

Решение № 1278

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

продължава>

Решение № 1280

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 1189 от 24.07.2014 година на Великотърновски Общински съвет, във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2014/2015 година

продължава>

Решение № 1277

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>

Решение № 1279

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1279-prilojenie1.pdf)1279-prilojenie1.pdf[Приложение № 1]118 Kb
Изтегляне на файла (1279-prilojenie2.pdf)1279-prilojenie2.pdf[Приложение № 2]57 Kb

продължава>

Решение № 1281

Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.10.2014 година

 

ОТНОСНО: Дофинансиране на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново за периода от м. ноември до м. декември 2014 година

продължава>