Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г.

Решения по протокол № 74 от 21.11.2014 г.

Решение № 1327

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Защитено жилище” в град Дебелец, ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3

продължава>

Решение № 1329

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Защитено жилище” в Държавна психиатрична болница, с. Церова кория

продължава>

Решение № 1331

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 802 по Протокол № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г.

продължава>

Решение № 1328

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Защитено жилище” в с. Пчелище

продължава>

Решение № 1330

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Защитено жилище” в град Дебелец ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет. 1

продължава>

Решение № 1332

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 803 по Протокол  № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г.

продължава>