Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 74 от 20.11.2014 г.

Решения по протокол № 74 от 21.11.2014 г.

Решение № 1333

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 804 по Протокол № 52 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 04.09.2013 г.

продължава>

Решение № 1335

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Център за настаняване от семеен тип” в гр. Велико Търново, ул. “Н. Габровски” 49, източно крило

продължава>

Решение № 1337

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип “Центрове за настаняване от семеен тип” в гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” №14, ет. 1 и ет. 3

продължава>

Решение № 1334

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 963 по Протокол № 59 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 19.12.2013 г.

продължава>

Решение № 1336

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритите социални услуги от резидентен тип “Центрове за настаняване от семеен тип” в гр. Велико Търново, ул. “Охрид” № 4 и ул. “Ильо войвода” № 4

продължава>

Решение № 1338

Препис-извлечение от Протокол № 74

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.11.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна на вида на разкритата социална услуга от резидентен тип “Център за настаняване от семеен тип” в гр. Велико Търново, ул. “Любен Каравелов” № 26

продължава>