Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решение № 1389

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Разширяване на целевата група потребители на “Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Велико Търново, с адрес ул. “Бузлуджа” № 1

продължава>

Решение № 1391

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Закриване на Целодневна Детска Градина с. Пчелище, Община Велико  Търново

продължава>

Решение № 1393

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година


ОТНОСНО: Наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново

продължава>

Решение № 1390

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

  

ОТНОСНО: Намаляване на капацитета на Дом за деца,  лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 35 на 15 места, считано от 01.01.2015 г.

продължава>

Решение № 1392

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Определяне на РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново за второстепенен  разпоредител

продължава>

Решение № 1394

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Статут на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1394_statut_nagrada_kult.pdf)1394_statut_nagrada_kult.pdf[Статут на награда „Култура“ на Община Велико Търново]58 Kb

продължава>