Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решение № 1395

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на  Общински годишен план за младежта – 2015 година, съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010-2020 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1395_plan_mladej_2015.pdf)1395_plan_mladej_2015.pdf[Общински годишен план за младежта- 2015г.]192 Kb

продължава>

Решение № 1397

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г

продължава>

Решение № 1399

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

продължава>

Решение № 1396

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване на подкрепа  Община Велико Търново да бъде домакин на щаба на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“

продължава>

Решение № 1398

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

продължава>

Решение № 1400

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост

продължава>