Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 78 от 12.02.2015 г.

Решения по протокол № 78 от 12.02.2015 г.

Решение № 1418

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2014 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2014 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1418-otchet.zip)1418-otchet.zip[Приложения]351 Kb

продължава>

Решение № 1420

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие “Зелени системи”                                          

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1420-prilojenie.pdf)1420-prilojenie.pdf[Приложение № 2]153 Kb

продължава>

Решение № 1422

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

продължава>

Решение № 1419

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2015 година, индикативен разчет за сметките от Eвропейския съюз за 2015 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1419-budjet.zip)1419-budjet.zip[Приложения]693 Kb

продължава>

Решение № 1421

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Необходимостта от актуализация на Програма „Изкуство и култура Велико Търново“ - Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2015 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1421-prilojenia.doc)1421-prilojenia.doc[Приложения]226 Kb
Изтегляне на файла (1421-programa-culture-2015-pravila.pdf)1421-programa-culture-2015-pravila.pdf[Правила за реда и условията за съфинансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново]112 Kb

продължава>

Решение № 1423

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

продължава>