Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г.

Решения по протокол № 87 от 25.06.2015 г.

Решение № 1603

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски общинския съвет до провеждане на местни избори 2015 година

продължава>

Решение № 1605

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 05M9ОP001-2.002 «Независим живот» за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и приемане на Решение за съгласие за поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по – малко от 6 / шест / месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта

продължава>

Решение № 1607

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на ситуацията в Община Велико Търново за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. в Област Велико Търново

продължава>

Решение № 1604

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“, по Програма на Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата

продължава>

Решение № 1606

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1606-3.pdf)1606-3.pdf[Обяснителна записка]93 Kb
Изтегляне на файла (1606-priloj1.pdf)1606-priloj1.pdf[Приложение № 1]150 Kb
Изтегляне на файла (1606-riloj2.pdf)1606-riloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb

продължава>

Решение № 1608

Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2015 година

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

продължава>