Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №1

Решения по протокол № 1 от 07.11.2011 г.

Решение № 1

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Комисия за провеждане на избор за председател на Общински съвет.

продължава>

Решение № 3

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избор на работна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

продължава>

Решение № 2

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Великотърновски Общински съвет.

продължава>

Решение № 4

Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избиране на представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община В. Търново.

продължава>