Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №3

Решения по протокол № 3 от 17.11.2011 г.

Решение № 6

Препис-извлечение от Протокол № 3

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на правилник за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

продължава>

Решение № 7

Препис-извлечение от Протокол № 3

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Избор на Заместник-председатели на Великотърновски общински съвет.

продължава>