Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 5 от 24.11.2011 г.

Решения по протокол № 5 от 24.11.2011 г.

Решение № 9

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2011 година.

продължава>

Решение № 11

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.10.2011 година.

продължава>

Решение № 13

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на ПИ № 10447.156.65 – държавна собственост /имот (горска територия) с променено предназначение / във връзка с реализирането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „ Асенова махала” гр. Велико Търново.

продължава>

Решение № 10

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.09.2011 година.

продължава>

Решение № 12

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Продажба на държавни ценни книжа.

продължава>

Решение № 14

Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на договор за финансиране по партньорски проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България” на община Велико Търново, по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013”

продължава>