Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 6 от 06.12.2011 г.

Решения по протокол № 6 от 06.12.2011 г.

Решение № 26

Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общински съвет,

проведено на 06.12.2011 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”

продължава>

Решение № 27

Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общински съвет,

проведено на 06.12.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на статута на кметства в кметски наместничества и изменение на Решение № 1367/ 23.06.2011 г. на Великотърновски общински съвет.

продължава>