Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 7 от 14.12.2011 г.

Решения по протокол № 7 от 14.12.2011 г.

Решение № 28

Препис-извлечение от Протокол № 7

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.02.2012 г.

продължава>

Решение № 29

 

Препис-извлечение от Протокол № 7

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договори за управление, сключени между Управителите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД и „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД. Отписване на ДМА от активите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД 100% общинска собственост и предаването им на Община Велико Търново.

продължава>