Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 9 от 28.12.2011 г.

Решения по протокол № 9 от 28.12.2011 г.

Решение № 64

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 66

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 68

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 65

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 67

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 69

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация.

продължава>