Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 20 от 22.05.2012 г.

Решения по протокол № 20 от 22.05.2012 г.

Решение № 260

Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне носител на награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение.

продължава>

Решение № 262

Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (uchreditelen_akt_KVZ.pdf)uchreditelen_akt_KVZ.pdf[Проект на предложения за изменение и допълнение Учредителен акт на дружеството]81 Kb

продължава>

Решение № 261

Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД и Община Велико Търново и определяне на Управител на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД.

продължава>