Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 25 от 19.07.2012 г.

Решения по протокол № 25 от 19.07.2012 г.

Решение № 317

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велико Търново безвъзмездно право на управление върху имот изключителна държавна собственост, археологическа ценност от национално значение – Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, гр. Велико Търново

продължава>

Решение № 319

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

продължава>

Решение № 321

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

продължава>

Решение № 318

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имоти публична държавна собственост, представляващи културни ценности от национално значение църквите „Св. Димитър“ и „Св. Георги“ в гр. Велико Търново, църквите „Св. Димитър“, „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. Атанасий“, „Рождество Христово“ и „Св. Георги, Констанцалиевата къща и Хаджиилиева къща в с. Арбанаси

продължава>

Решение № 320

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

продължава>

Решение № 322

Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

продължава>