Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г.

Решения по протокол № 26 от 13.09.2012 г.

Решение № 352

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка”

продължава>

Решение № 354

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в с.Ветринци

продължава>

Решение № 353

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

продължава>

Решение № 355

Препис-извлечение от Протокол № 26

от заседание на Общински съвет,

проведено на 13.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – Парцелен план за трасе на външно ел. захранване 20 kV, за обект: „Автобаза“ в ПИ № 091085, местност „Кълни дол“, землище на гр. Килифарево

продължава>