Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 35 от 07.02.2013 г.

Решения по протокол № 35 от 07.02.2013 г.

Решение № 557

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение на т.3 от Решение №12/24.11.2011 година на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 559

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Обвързване на дейности с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) №: BG161PO001/3.1-02/2009/003, проект: „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”.

продължава>

Решение № 561

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на проект за бюджет 2013 година, план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2013 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (561_prilojenia.zip)561_prilojenia.zip[Приложения]439 Kb

продължава>

Решение № 558

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.

продължава>

Решение № 560

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета на 2012 година; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2012 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (560_analiz_budjet.pdf)560_analiz_budjet.pdf[Анализ на икономичеслите показатели]164 Kb
Изтегляне на файла (560_info_kasovo.pdf)560_info_kasovo.pdf[Информация към отчета за касовото изпълнение на бюджета]124 Kb

продължава>