Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г.

Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г.

Решение № 592

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

продължава>

Решение № 594

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

продължава>

Решение № 596

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 593

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

продължава>

Решение № 595

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Наименуване на площад в гр. Килифарево

продължава>

Решение № 597

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Избор на членове за Комисията за избор на носителя на Награда «Велико Търново»

продължава>