Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г.

Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г.

Решение № 639

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново и отмяна на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_kucheta.pdf)naredba_kucheta.pdf[Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново]101 Kb

продължава>

Решение № 641

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_gori.pdf)naredba_gori.pdf[Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост]261 Kb

продължава>

Решение № 643

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 640

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост

продължава>

Решение № 642

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 644

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (644_prilojenie1.pdf)644_prilojenie1.pdf[Приложение 1]137 Kb
Изтегляне на файла (644_prilojenie2.pdf)644_prilojenie2.pdf[Приложение 2]66 Kb

продължава>