Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 43 от 22.05.2013 г.

Решения по протокол № 43 от 22.05.2013 г.

Решение № 677

Препис-извлечение от Протокол № 43

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”

продължава>

Решение № 678

Препис-извлечение от Протокол № 43

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап

продължава>