Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г.

Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г.

Решение № 679

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2013 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (679_prilojenie1.pdf)679_prilojenie1.pdf[Приложение № 1]65 Kb
Изтегляне на файла (679_prilojenie2.pdf)679_prilojenie2.pdf[Приложение № 2]253 Kb
Изтегляне на файла (679_prilojenie3.pdf)679_prilojenie3.pdf[Приложение № 3]152 Kb

продължава>

Решение № 681

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/223/000246 от 11.04.2013 г. по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Община Велико Търново и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

продължава>

Решение № 683

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2013г.

продължава>

Решение № 680

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (680_PredlojeniaBudget.pdf)680_PredlojeniaBudget.pdf[Приложение №1]138 Kb

продължава>

Решение № 682

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 684

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Резултатите от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2012 г.

продължава>