Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 46 от 03.06.2013 г.

Решения по протокол № 46 от 03.06.2013 г.

Решение № 709

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Предложение за отлагане провеждането на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, насрочено за 20.06.2013г.

продължава>

Решение № 711

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот

продължава>

Решение № 710

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

продължава>

Решение № 712

Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общински съвет,

проведено на 03.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“

продължава>