Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1381

Решение № 1381

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В.Търново за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1381

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2 и 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:              

 

1. Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2015 година и утвърждава :

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2015 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2015 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2015 година - Приложение 3.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1381_plan_obap_2015.pdf)1381_plan_obap_2015.pdf[Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В.Търново за 2015 година]121 Kb