Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 90 от 17.09.2015 г. Решение № 1703

Решение № 1703

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Трансформиране на бройка счетоводител в бройка главен счетоводител и промяна в структурата на Общинско предприятие “Зелени системи”                                            

 

РЕШЕНИЕ № 1703

    

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие за трансформиране на една щатна бройка счетоводител в една щатна бройка главен счетоводител на ОП „Зелени системи” и промяна в Приложение №1 към чл.22, ал.1 от Правилника за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Зелени системи”, както следва:

 

БИЛО:

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 132 БР.

 

Длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Счетоводител

2

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Еколог

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

3

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

4

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

78

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

zeleni predi 09 15 

 

СТАВА:

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1.ЩАТНИ БРОЙКИ – 132 БР.

Длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Счетоводител

1

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Еколог

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

3

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

4

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

78

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

zeleni sled 09 15

 

2. Промяната влиза в сила от 01.09.2015 година.

    

Приложения:

1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие  

„ Зелени системи” с отразената промяна.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1703_pravilnik.pdf)Правилник на ОП"Зелени системи"[ ]167 Kb