Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 83

Решение № 83

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В.Търново за 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 83

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2,3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация , Великотърновски общински съвет:

Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2012 година и утвърждава :

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2012 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2012 година - Приложение 2 .

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2012 година- Приложение 3.

 

ВЯРНО:

         /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/    

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (privatizacia2012.pdf)privatizacia2012.pdf[Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2012 година]101 Kb