Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 106

Решение № 106

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 106

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

          

Приложение: Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                                                          

         

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_targovia.pdf)naredba_targovia.pdf[НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Велико Търново]224 Kb