Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г.

Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г.

Решение № 1342

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски общинския съвет за І-во полугодие на 2015 година.

продължава>

Решение № 1344

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1344-priloj1.pdf)1344-priloj1.pdf[Приложение № 1]127 Kb
Изтегляне на файла (1344-priloj2.pdf)1344-priloj2.pdf[Приложение № 2]57 Kb

продължава>

Решение № 1346

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1346-pravilnik.pdf)1346-pravilnik.pdf[Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново]105 Kb

продължава>

Решение № 1343

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл.22з ал.1 от ЗНИ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1343-priloj1.pdf)1343-priloj1.pdf[Приложение № 1]163 Kb
Изтегляне на файла (1343-priloj2.pdf)1343-priloj2.pdf[Приложение № 2]53 Kb
Изтегляне на файла (1343-priloj3.pdf)1343-priloj3.pdf[Приложение № 3]306 Kb
Изтегляне на файла (naredba-investicii.pdf)naredba-investicii.pdf[Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново]190 Kb

продължава>

Решение № 1345

Препис-извлечение от Протокол №

от заседание на Общински съвет

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма БГ 04 «Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи», Грантова схема BG04-02-03, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

продължава>

Решение № 1347

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на  Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново за периода  2015 – 2020 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1347-programa-OOS.pdf)1347-programa-OOS.pdf[Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново за периода 2015 – 2020 г.]889 Kb

продължава>