Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 90 от 17.09.2015 г.

Решения по протокол № 90 от 17.09.2015 г.

Решение № 1701

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за І-во шестмесечието на 2015г.

продължава>

Решение № 1703

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Трансформиране на бройка счетоводител в бройка главен счетоводител и промяна в структурата на Общинско предприятие “Зелени системи”                                            

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1703_pravilnik.pdf)Правилник на ОП"Зелени системи"[ ]167 Kb

продължава>

Решение № 1705

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

продължава>

Решение № 1702

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

продължава>

Решение № 1704

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

продължава>

Решение № 1706

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

продължава>