Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г.

Решение № 1377

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

продължава>

Решение № 1379

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1379-programa_OS_2015.pdf)1379-programa_OS_2015.pdf[Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.]163 Kb

продължава>

Решение № 1381

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В.Търново за 2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1381_plan_obap_2015.pdf)1381_plan_obap_2015.pdf[Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В.Търново за 2015 година]121 Kb

продължава>

Решение № 1378

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II-то полугодие на 2014г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

продължава>

Решение № 1380

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация през 2014 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1380_otchet_obap_2014.pdf)1380_otchet_obap_2014.pdf[Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация през 2014 година]205 Kb

продължава>

Решение № 1382

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит

продължава>