Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г.

Решения по протокол № 13 от 23.02.2012 г.

Решение № 103

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

продължава>

Решение № 105

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 108

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_razkopavane.pdf)naredba_razkopavane.pdf[Н А Р Е Д Б А за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново]147 Kb

продължава>

Решение № 104

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_jilishta.pdf)naredba_jilishta.pdf[НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища]168 Kb

продължава>

Решение № 106

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_targovia.pdf)naredba_targovia.pdf[НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Велико Търново]224 Kb

продължава>

Решение № 109

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>